Tidsplan kloakering Granborg området‏

Nedenstående tekst er modtaget fra Jens Kalør, som e-mail 19. maj 2016

"Der er vedtaget en rammeplan i kommunens spildevandsplan, som siger at kommunens sommerhusområder skal kloakeres inden udgangen af 2030.

I 2013 vedtog byrådet tillæg nr. 9 til kommunens spildevandsplan, som angiver en mere detaljeret tidsplan for kloakeringen i Øster Hurup, som angiver at dette område skal være færdigkloakeret ved udgangen af 2022.

Der er ikke lavet detaljeret tidsplan for sommerhusområderne syd for Als, derfor kan jeg kun sige at det vil ske i perioden 2022 til 2030.

Der skal udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som opdeler områderne og angiver en mere detaljeret tidsplan. Dette tillæg skal være vedtaget inden 2022. Dette tillæg vil komme i høring hos alle grundejerforeningerne i området.

Hvilken rækkefølge kloakeringen vil ske i, er der således ikke taget stilling til endnu. Det afhænger af dels de miljømæssige aspekter og dels de rent praktiske kloakeringsforhold.

Jeg kan derfor ikke sige noget om jeres område Granborg er blandt de første områder der bliver kloakeret.


Tilslutningsbidraget er i henhold til Mariagerfjord Vand’s takster for 2016 på 28.555,14 (ekskl. Moms) og 35.693,93 (inkl. moms). Hertil kommer det kloakarbejde der skal ske på egen grund, som hver enkelt grundejer selv skal betale (spildevandsledning frem til skelbrønd). Regnvandet på ejendommen må ikke komme i spildevandsledningen, det skal den enkelte grundejer selv håndtere ( nedsivning, udledning m.v.)

Taksterne justeres årligt og kan ses på Mariagerfjord Vand’s hjemmeside:

http://www.mariagerfjordvand.dk/sites/default/files/20160229_takstblad_2016_-_spildevandforsyning_-_endelig.pdf

Jeg håber disse svar er tilfredsstillende, ellers er du velkommen til at kontakte mig igen.


Venlig hilsen

Jens Kalør
Miljøtekniker

Natur og Miljø - Natur
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113706
mail:jkalo@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Sikker mail til kommunen
sikkerpost@mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse.
Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os - via din digitale postkasse på www.borger.dk
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse."