Grundejerforeningen
Granborg
14. september 2015
Fibernet
Vi har den 16. august meddelt Bredbånd Nord følgende resultat af vores undersøgelse omkring interessen for fibernet i Granborg:
JA 20 parceller
MÅSKE   9 parceller
NEJ  7 parceller 

Vi synes således, at der er en pæn interesse for fibernet. Nu må vi så se, om Bredbånd Nord/HEF er af samme opfattelse.

Bredbånd Nord har den 17. august givet os følgende tilbagemelding:
”Tak for din tilbagemelding og dit store arbejde. I løbet af de næste par måneder vil HEF endelig fastlægge de fleste af de områder, som vil få fiber i 2016, så du hører fra mig når planen er lagt.”

(PS. Efterfølgende har vi fra grundejerne modtaget yderligere svar, så tallene nu er 20 – 11 – 10. Der mangler pt. stadig svar fra 7 parceller).

Hermed endeligt svar (mailkorrespondance) fra Bredbaandnord.