Granborg den 9.6.2018
 
 

 

Regler for bålsted på grundene
 
På generalforsamlingen 27/5-18 blev aftalt, at bestyrelsen retter henvendelse til myndighederne vedr. ”Regler for etablering og brug af bålsted på de private parceller.”

Vi har nu fra Lars K. Laursen (LKL) fået tilsendt Mariagerfjord Kommunes gældende regler i form af et 4 siders hæfte:
”Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og Sankt Hansbål m.v. - April 2016” (vedhæftet her).
Kun enkelte linier i hæftet (alle på side 3) har relation til vort spørgsmål.
Det er linierne med følgende tekst:
”….sommerhusområder....”
”Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser”
”Husk – Ved afbrænding skal vejledende afstandsregler overholdes og naboer må ikke generes. Der skal ligeledes tages hensyn til vejrliget. Afbrænding skal overvåges, og der må kun foretages afbrænding fra solopgang til solnedgang.”
 
Hæftet indeholder ikke regler for selve bålstedets/bålpladsens indretning, afstande m.m. for den båltype, vi efterspørger. Ved telefonisk kontakt til LKL 7/6 og igen 8/6 har vi derfor spurgt nærmere til, om det er korrekt.
Ifølge LKL er der ud fra det, vi spørger til, ikke tale om et afbrændingsbål men et ”hyggebål”.
For denne båltype har Mariagerfjord Kommune ingen nedskrevne regler.
Det er således op til den enkelte grundejer at fortage en fornuftig vurdering af bålstedets indretning, placering, afstand til bygninger, afstand til andet brændbart materiale m.v.
Til optænding kan det accepteres, at der anvendes en smule kvas.
Der er iht. LKL ikke regler om emnet andre steder i kommunen/myndigheder.
 
Det er bestyrelsens anbefaling, at bålstedet omkranses af marksten.
Endvidere at der anvendes tørt brændeovnsbrænde altså korte tørre brændestykker.
I den nuværende tørre periode anbefales det, at der ikke tændes nogen form for bål ej heller hyggebål, men at man afventer en mere normal vejrligsperiode.
 
Til orientering er en kopi af nærværende notat sendt til Mariagerfjord Kommune, att. Lars K. Laursen.
 
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Granborg
Bestyrelsen