26.09.2017

Kære grundejere i Granborg

Grundejerforeningen Granborgs bestyrelse har efter nyligt afholdt møde besluttet at opfordre grundejerne til at foretage beskæring ved stier og veje og at påse, at der ikke finder oplagring sted af noget, der ikke naturligt indgår i et sommerhusmiljø.

Stien
Sidste år i august/september anmodede vi Jer, der har skel mod stien, om at beskære grene, buske, træer, hvor disse måtte være vokset ud over stien.
Enkelte steder er dette sket, men der mangler stadig en del beskæring.
Så hermed venligst endnu en opfordring.
Stien er udlagt til 3 meters bredde, og dette forventes i al væsentlighed overholdt.
På forhånd tak for indsatsen.

Veje
Træer og buske langs vore veje vokser sig stille og roligt større.
Og efterhånden er der en hel del steder, hvor bevoksningen nu er ude over vejarealerne.
Også dette gjorde vi opmærksom på sidste år, men mange steder er det endnu ikke i orden.
Træer, buske skal beskæres således, at der er frihøjde i 4,5 meter over vej og dette ud i en afstand af 1,0 meter fra vejkant (rabatten).
Så hermed venligst en opfordring igen på dette felt.
På forhånd også tak for indsatsen her.

Oplag
Deklarationen for Grundejerforeningen Granborg, som alle ejere i foreningen ifølge deklarationens § 3 har pligt til at være medlem af, regulerer i § 16 parcellernes anvendelse og udseende.

§ 16 indeholder således regler for, hvad den enkelte grundejer må på sin grund, og hvad grundejerne indbyrdes kan forvente af hinanden, herunder af nærmeste naboer.

Det fremgår blandt andet, at der på parcellerne ikke må findes ”oplag”. Dette må mest naturligt forstås således, at der ikke må finde oplagring sted af noget, der ikke naturligt indgår i brugen af sommerhus og grund.

Det henstilles derfor venligst til de enkelte grundejere af hensyn til områdets udseende og til omboende at påse, om der på egen grund findes effekter, der blot oplagres uden egentligt formål og i givet fald at foretage oprydning.


Venlig hilsen
Bestyrelsen