Blæst og storm i Helberskov

   4. januar 2017         26-27. december


Vi har nu haft de første storme denne vinter.
Natten mellem den 26. og 27. december var der således 2 store træer, der blokerede begge vore udfaldsveje, Digevejen og Skråvejen.
Først ved middagstid var det atter muligt at komme ind og ud af Granborg området.
Nu igen den 4. januar ved mørkets frembrud væltede atter et stort træ og blokerede denne gang Digevejen.
På grundejerens foranledning har Als Maskinstation kort efter savet træet op og lagt det ind til siden.

Bestyrelsen har flere gange opfordret grundejerne til, at man får fældet træer, som under storm eller langvarig kraftig blæst, er i risiko for at vælte ud over vejene.
Denne opfordring skal her gentages, idet det i sagens natur er problematisk og kan indebære en alvorlig risiko, når træerne vælter og blokerer vejene.
Man kan aldrig være sikker på, om man kan køre til og fra området, ligesom ambulancehjælp kan forsinkes.
Så venligst - kig Jeres træer efter i "sømmene" og få fældet træer der er potentielle "faldtræer".

På forhånd tak.
Bestyrelsen